چۆنیەتی گۆڕینی ئایکۆن و بزرکردنی فۆلدەر بابتێکی گرنگ بۆ پارێزگاری کردن لە داتاکانمان

چۆنیەتی گۆڕینی ئایکۆن و بزرکردنی فۆلدەر بابتێکی گرنگ بۆ پارێزگاری کردن لە داتاکانمان

چۆنیەتی گۆڕینی ئایکۆن و بزرکردنی فۆلدەر بابتێکی گرنگ بۆ پارێزگاری کردن لە داتاکانمان

بۆ بینینی ڤیدۆکە کلیک لێرە بکە

 بۆ داونلۆدە کردنی کلیک لێرە بکە

 

ئامادە کردنی   halwest m xayat